Oś 2 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Wyniki oceny KOP – konkurs nr RPOWZ/2.3/2014/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż zakończony został drugi etap oceny kolejnych wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr RPOWZ/2.3/2014/1 - Działanie 2.3 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 2, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny merytoryczno-finansowej, prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty (KOP).

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach działania 2.3 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 2 wynosi 80 punktów. Pod obrady Komisji Oceniającej Projekty przekazano 5 poprawnych formalnie projektów.

Wszystkie w/w projekty spełniły wszystkie kryteria dostępu określone na ocenie merytoryczno – finansowej oraz uzyskały łącznie co najmniej 50% maksymalnej łącznej liczby punktów (40 punktów z 80 punktów).

Pozytywnie ocenione wnioski opiewają na łączną kwotę wydatków 7 296 900,02 zł (wartość wydatków kwalifikowalnych: 7 296 900,02 zł). Wnioskowana łączna kwota dofinansowania wynosi 6 202 365,00 zł.

Zalaczniki:

Lista projektów pozytywnie ocenionych przez KOP - 2.3

Lista projektów pozytywnie ocenionych przez KOP
rodzaj pliku : pdf
2014-07-24
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania