Oś 2 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/2.3/2014/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 23 lipca 2014 r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektów umieszczonych na liście rankingowej będącej wynikiem prac Komisji Oceniającej Projekty, w ramach konkursu otwartego nr RPOWZ/2.3/2014/1 - Działanie 2.3 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 2, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz ustaleniu listy rezerwowej projektów, którym nie udzielono dofinansowania ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych przeznaczonych na konkurs.

Alokacja przeznaczona na konkurs nr RPOWZ/2.3/2014/1 na dzień ogłoszenia konkursu wynosiła 12 000 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W dniu 23 lipca 2014 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zwiększył alokację dla ww. konkursu o kwotę 1 060 520,72 zł.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie, uwzględniająca dostępną w konkursie nr RPOWZ/2.3/2014/1 alokację oraz wyniki konkursu ujęte na liście rankingowej projektów skierowanych do dofinansowania wyniosła 5 862 365,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na liście wniosków skierowanych do dofinansowania znajdują się projekty, które spełniły kryteria oceny właściwe dla konkursu nr RPOWZ/2.3/2014/1. Kolejność projektów na liście uzależniona jest od otrzymanej punktacji na etapie oceny Komisji Oceniającej Projekty. Końcową ocenę projektów stanowi suma punktów uzyskanych w wyniku oceny merytoryczno-finansowej.

Projekt, który spełnia kryteria oceny właściwe dla konkursu nr RPOWZ/2.3/2014/1, a ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych nie uzyskał dofinansowania, tworzy listę rezerwową.

Wnioskodawcy, których projekty znajdują się na liście rankingowej projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPOWZ/2.3/2014/1, zostali pisemnie poinformowani o przyznaniu dofinansowania i konieczności złożenia dokumentów potrzebnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

Zalaczniki:

1. Lista rankingowa projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu RPOWZ/2.3/2014/1;

1. Lista rankingowa projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu RPOWZ/2.3/2014/1;
rodzaj pliku : pdf

2. Lista rezerwowa projektów w ramach konkursu RPOWZ/2.3/2014/1.

2. Lista rezerwowa projektów w ramach konkursu RPOWZ/2.3/2014/1.
rodzaj pliku : pdf
2014-08-04
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania