Oś 6 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Wyniki oceny KOP - konkurs RPOWZ/6.4/2014/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 informuje, iż zakończony został drugi etap oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Działania 6.4 Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty (KOP).

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach Działania 6.4 Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym wynosi 100 punktów. Pod obrady Komisji Oceniającej Projekty przekazano pięć poprawnych formalnie projektów. Pozytywny wynik oceny uzyskuje projekt, który spełnia wszystkie kryteria dostępu określone na ocenie możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno-finansowej i na ocenie merytoryczno-technicznej oraz uzyskał z etapów oceny ekonomiczno–finansowej i merytoryczno–technicznej co najmniej 50% maksymalnej łącznej liczby punktów (50 punktów ze 100 punktów).

W wyniku oceny KOP wszystkie pięć projektów uzyskało pozytywną ocenę. Pozytywnie ocenione wnioski opiewają na łączną kwotę wydatków 44 525 061,56 zł (wartość wydatków kwalifikowalnych 37 108 784,06 zł). Wartość dofinansowania projektów po ocenie przeprowadzonej przez Komisję Oceniającą Projekty wynosi 30 514 813,89 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekty pozytywnie ocenione przez KOP zostały przekazane pod obrady Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w celu podjęcia decyzji o przeprowadzeniu bądź odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej.

Zalaczniki:

1. Lista projektów pozytywnie ocenionych przez KOP - 6.4

1. Lista projektów pozytywnie ocenionych przez KOP - 6.4
rodzaj pliku : pdf
2014-09-30
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania