Oś 4 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Wyniki oceny KOP - Konkurs RPOWZ/4.1/2014/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013 informuje, iż zakończony został drugi etap oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr RPOWZ/4.1/2014/1 – Działanie 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny środowiskowej, możliwości wystąpienia pomocy publicznej (jeśli dotyczy), ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty (KOP). Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach działania 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią wynosi 100 punktów.

Pod obrady Komisji Oceniającej Projekty przekazano 6 poprawnych formalnie projektów. Spośród ww. projektów 4 spełniły wszystkie kryteria dostępu określone na ocenie środowiskowej, możliwości wystąpienia pomocy publicznej (jeśli dotyczy), ekonomiczno-finansowej, a także na ocenie merytoryczno-technicznej oraz uzyskały łącznie z etapów oceny ekonomiczno-finansowej i merytoryczno-technicznej co najmniej 50% maksymalnej łącznej liczby punktów (50 punktów ze 100 punktów). 2 projekty nie spełniły kryteriów dopuszczających na ocenie merytoryczno-technicznej i w związku z tym zostały wyłączone z dalszej procedury ubiegania się o dofinansowanie.

Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/4.1/2014/1 wynosi 4 000 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozytywnie ocenione wnioski opiewają na łączną kwotę wydatków 3 235 376,09 zł (wartość wydatków kwalifikowalnych: 3 059 791,78 zł). Wnioskowana łączna kwota dofinansowania wynosi 2 600 822,44 zł.

Zalaczniki:

Lista projektów pozytywnie ocenionych przez KOP – konkurs nr RPOWZ/4.1/2014/1

Lista projektów pozytywnie ocenionych przez KOP – konkurs nr RPOWZ/4.1/2014/1
rodzaj pliku : pdf

Lista projektów negatywnie ocenionych przez KOP – konkurs nr RPOWZ/4.1/2014/1

Lista projektów negatywnie ocenionych przez KOP – konkurs nr RPOWZ/4.1/2014/1
rodzaj pliku : pdf
2014-11-18
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania