Oś 2 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Wyniki oceny KOP - Konkurs RPOWZ/2.1.2/2014/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż zakończony został drugi etap oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr RPOWZ/2.1.2/2014/1 - oś priorytetowa 2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej, działanie 2.1. Zintegrowany system transportowy województwa, Poddziałanie 2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej, prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty (KOP).

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poddziałania 2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa wynosi 100 punktów. Pod obrady Komisji Oceniającej Projekty przekazano 2 poprawne formalnie projekty.

Oba projekty spełniły wszystkie kryteria dostępu określone na ocenie możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno – finansowej i merytoryczno – technicznej oraz uzyskały łącznie z etapów oceny ekonomiczno – finansowej i merytoryczno – technicznej co najmniej 50% maksymalnej łącznej liczby punktów (50 punktów ze 100 punktów).

Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/2.1.2/2014/1 na dzień ogłoszenia konkursu wynosiła 4 000 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pozytywnie ocenione wnioski opiewają na łączną kwotę wydatków 5 751 487,00 zł (wartość wydatków kwalifikowalnych: 5 750 872,00 zł). Wnioskowana łączna kwota dofinansowania wynosi 4 313 154,00 zł.

Zalaczniki:

Załącznik nr 1 - Lista projektów ocenionych pozytywnie - RPOWZ/2.1.2/2014/1

Załącznik nr 1 - Lista projektów ocenionych pozytywnie - RPOWZ/2.1.2/2014/1
rodzaj pliku : pdf
2014-11-21
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania