Oś 2 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/2.1.2/2014/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 4 listopada 2014 r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektów umieszczonych na liście rankingowej będącej wynikiem prac Komisji Oceniającej Projekty w ramach konkursu nr RPOWZ/2.1.2/2014/1 - oś priorytetowa 2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej, działanie 2.1. Zintegrowany system transportowy województwa, Poddziałanie 2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Alokacja przeznaczona na konkurs nr RPOWZ/2.1.2/2014/1 na dzień ogłoszenia konkursu wynosiła 4 000 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W dniu 4 listopada 2014 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zwiększył alokację dla ww. konkursu o kwotę 313 154,00 zł.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie, uwzględniająca dostępną w konkursie nr RPOWZ/2.1.2/2014/1 alokację i wyniki konkursu ujęte na liście rankingowej projektów skierowanych do dofinansowania wynosi 4 313 154,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na liście wniosków skierowanych do dofinansowania znajdują się projekty, które spełniły kryteria oceny właściwe dla konkursu nr RPOWZ/2.1.2/2014/1. Kolejność projektów na liście uzależniona jest od otrzymanej punktacji na etapie oceny Komisji Oceniającej Projekty. Końcową ocenę projektów stanowi suma punktów uzyskanych w wyniku oceny ekonomiczno-finansowej i merytoryczno-technicznej.

Zalaczniki:

Załącznik nr 1 - Lista rankingowa projektów skierowanych do dofinansowania - konkurs RPOWZ/2.1.2/2014/1

Załącznik nr 1 - Lista rankingowa projektów skierowanych do dofinansowania - konkurs RPOWZ/2.1.2/2014/1
rodzaj pliku : pdf
2014-11-21
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania