Oś 4 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/4.1/2014/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013 informuje, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1944/14 z dnia 13 listopada 2014 r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektów umieszczonych na liście rankingowej będącej wynikiem prac Komisji Oceniającej Projekty, w ramach konkursu nr RPOWZ/4.1/2014/1 – Działanie 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013.

Alokacja przeznaczona na konkurs nr RPOWZ/4.1/2014/1 na dzień ogłoszenia konkursu wynosiła 4 000 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów uwzględniająca dostępną alokację, wysokość rezerwy finansowej oraz wyniki konkursu ujęte na liście projektów skierowanych do dofinansowania wynosi 3 289 873,09 zł ze środków EFRR.

Na liście wniosków skierowanych do dofinansowania znajdują się projekty, które spełniły kryteria oceny właściwe dla konkursu nr RPOWZ/4.1/2014/1. Kolejność projektów na liście uzależniona jest od otrzymanej punktacji na etapie oceny Komisji Oceniającej Projekty. Końcową ocenę projektów stanowi suma punktów uzyskanych w wyniku oceny ekonomiczno-finansowej i merytoryczno-technicznej.

W ramach konkursu nie utworzono listy rezerwowej projektów.

Wnioskodawcy, których projekty znajdują się na liście rankingowej projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPOWZ/4.1/2014/1, zostaną pisemnie poinformowani o przyznaniu dofinansowania i konieczności złożenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

Zalaczniki:

1. Lista rankingowa projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu RPOWZ/4.1/2014/1

1. Lista rankingowa projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu RPOWZ/4.1/2014/1
rodzaj pliku : xls
2014-11-26
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania