Oś 6 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektu w ramach konkursu nr RPOWZ/6.4/2014/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1969/14 z dnia 13 listopada 2014r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektu umieszczonego na liście rezerwowej projektów, będącej wynikiem prac Komisji Oceniającej Projekty oraz oceny strategicznej dokonanej przez Zarząd Województwa w ramach konkursu nr RPOWZ/6.4/2014/1 – Działanie 6.4. Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie przedmiotowego projektu w ramach dodatkowych środków dostępnych w konkursie nr RPOWZ/6.4/2014/1 wynosi 1 700 000,00 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekty, które spełniają kryteria oceny właściwe dla konkursu nr RPOWZ/6.4/2014/1, a z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych przeznaczonych na konkurs nie uzyskały dofinansowania, tworzą listę rezerwową. Kolejność projektów na liście uzależniona jest od otrzymanej punktacji na etapie oceny Komisji Oceniającej Projekty oraz na etapie oceny strategicznej dokonanej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Zalaczniki:

1. Lista projektów skierowanych do dofinansowania z listy rezerwowej projektów w ramach konkursu RPOWZ/6.4/2014/1

1. Lista projektów skierowanych do dofinansowania z listy rezerwowej projektów w ramach konkursu RPOWZ/6.4/2014/1
rodzaj pliku : xlsx

2. Lista rezerwowa projektów w ramach konkursu RPOWZ/6.4/2014/1.

2. Lista rezerwowa projektów w ramach konkursu RPOWZ/6.4/2014/1.
rodzaj pliku : xlsx
2014-11-26
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania