Oś 6 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektu w ramach konkursu nr RPOWZ/6.4/2014/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1076/15 z dnia 22 lipca 2015 r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektu umieszczonego na liście rezerwowej projektów, będącej wynikiem prac Komisji Oceniającej Projekty w ramach konkursu nr RPOWZ/6.4/2014/1.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie przedmiotowego projektu w ramach dodatkowych środków dostępnych w konkursie nr RPOWZ/6.4/2014/1 wynosi 1 000 000,00 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekty, które spełniają kryteria oceny właściwe dla konkursu nr RPOWZ/6.4/2014/1, a z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych przeznaczonych na konkurs nie uzyskały dofinansowania, tworzą listę rezerwową. Kolejność projektów na liście uzależniona jest od otrzymanej punktacji na etapie oceny Komisji Oceniającej Projekty.

Zalaczniki:

1. Lista projektów skierowanych do dofinansowania z listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/6.4/2014/1

1. Lista projektów skierowanych do dofinansowania z listy rezerwowej projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/6.4/2014/1
rodzaj pliku : pdf

2. Lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/6.4/2014/1

2. Lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/6.4/2014/1
rodzaj pliku : pdf
2015-08-13
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania