Oś 6 - Wyniki oceny i Beneficjenci

Decyzja o dofinansowaniu projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/6.4/2014/1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1898/15 z dnia 9 grudnia 2015 r. podjął decyzję o dofinansowaniu projektów umieszczonych na liście rezerwowej projektów, będącej wynikiem prac Komisji Oceniającej Projekty oraz oceny strategicznej dokonanej przez Zarząd Województwa w ramach konkursu nr RPOWZ/6.4/2014/1 – Działanie 6.4. Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie przedmiotowych projektów wynosi łącznie 4 500 000,00 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Likwiduje się listę rezerwową projektów w ramach konkursu nr RPOWZ/6.4/2014/1.

Zalaczniki:

Lista projektów skierowanych do dofinansowania z listy rezerwowej projektów w ramach konkursu RPOWZ/6.4/2014/1

Lista projektów skierowanych do dofinansowania z listy rezerwowej projektów w ramach konkursu RPOWZ/6.4/2014/1
rodzaj pliku : xlsx
2015-12-21
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania