3.2. Rozwój systemów informatycznych i e-usług

Nabór projektów systemowych - Działanie 3.2. Rozwój systemów informatycznych i e-usług

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 udostępnia poniżej dokumentację dla projektów indywidualnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Działanie 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e-usług".

Wniosek o dofinansowanie - Serwis Beneficjenta
Uwaga.
Serwis Beneficjenta wykorzystuje bezpieczne połączenie za pomocą protokołu HTTPS. Do czasu przyznania certyfikatu dla serwera WWW, będzie występować komunikat informujący o problemie z certyfikatem np: "Wystąpił problem z certyfikatem zabezpieczeń tej witryny sieci Web". Tymczasowo prosi się o ignorowanie tej informacji i kontynuację korzystania z serwisu. Informujemy, że sytuacja ta nie ma wpływu na bezpieczeństwo danych w ramach Serwisu Beneficjenta.”

Zalaczniki:

Rejestr zmian w dokumentacji konkursowej działania 3.2

Rejestr zmian w dokumentacji konkursowej działania 3.2
rodzaj pliku : pdf

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie
rodzaj pliku : pdf

Wytyczne dla Wnioskodawców 3.2

Wytyczne dla Wnioskodawców 3.2
rodzaj pliku : zip

Wzór oraz instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 3.2

Wzór oraz instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 3.2
rodzaj pliku : zip

Studium Wykonalności 3.2

Studium Wykonalności 3.2
rodzaj pliku : zip

Wytyczne do studiów wykonalności

Wytyczne do studiów wykonalności
rodzaj pliku : zip

Załaczniki do wniosku aplikacyjnego 3.2

Załaczniki do wniosku aplikacyjnego 3.2
rodzaj pliku : zip

Wytyczne w zakresie umow partnerskich 3.2

Wytyczne w zakresie umow partnerskich 3.2
rodzaj pliku : zip

Wykaz gmin o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej

Wykaz gmin o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej
rodzaj pliku : pdf

Kryteria oceny 3.2

Kryteria oceny 3.2
rodzaj pliku : zip

Karty oceny 3.2

Karty oceny 3.2
rodzaj pliku : zip
2010-06-21
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania