Logotypy i Wytyczne dotyczącze informacji i promocji

NIEAKTUALNE / Wytyczne dotyczące prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych oraz oznakowania projektów realizowanych w ramach RPO WZ.

Zaktualizowane Wytyczne dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji mają za zadanie pomóc beneficjentom w realizacji działań promocyjnych i informacyjnych, przyczyniając się jednocześnie do zwiększenia świadomości na temat udziału środków Unii Europejskiej w projektach przygotowywanych w ramach RPO WZ. Wytyczne zawierają rodzaje działań informacyjno-promocyjnych a także wymagania dotyczące znaków graficznych. Zawarte są w nich także przykładowe wizualizacje materiałów informacyjnych, publikacji oraz artykułów promujących.

Zaktualizowane wytyczne wprowadzają obowiązek stosowania na tablicach informacyjnych i pamiątkowych, a także publikacjach, herbu województwa z napisem Województwo Zachodniopomorskie. Wskazane jest, w miarę możliwości, wprowadzanie wersji herbu z napisem Województwo Zachodniopomorskie na istniejące już tablice w celu uwydatnienia regionalnej przynależności danego projektu.

Zalecane jest w ramach promocji projektu prowadzenie dodatkowych akcji związanych z ważnymi etapami realizacji projektów, np. inauguracją rozpoczęcia realizacji projektu, momentem położenia kamienia węgielnego pod budowę, zakończeniem przedsięwzięcia etc. Wszystkie te wydarzenia powinny zostać podane do wiadomości możliwie najszerszemu kręgowi osób ze wskazaniem źródła wsparcia projektu. Informacje, ogłoszenia, komunikaty prasowe poświęcone projektowi powinny zostać oznaczone wymaganymi logotypami oraz wskazywać na źródło dofinansowania.

Logotypy oraz przedmiotowe wytyczne znajdują się na stronie www.rpo.wzp.pl w zakładce promocja i podzakładce: Logotypy i wytyczne. W przypadku pytań proszę o kontakt z pracownikami Biura ds. Promocji i Informacji Wydziału Zarządzania RPO.

Zalaczniki:

Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013 dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ-styczeń 2013

Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013 dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ - styczeń 2013
rodzaj pliku : pdf
2013-01-16
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania