Logotypy i Wytyczne dotyczącze informacji i promocji

Zaktualizowane wytyczne dotyczące prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych i oznakowania projektów realizowanych w ramach RPO WZ

Pomorze ZachodniePomorze Zachodnie

Zaktualizowane Wytyczne dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji mają za zadanie pomóc beneficjentom w realizacji działań promocyjnych i informacyjnych, przyczyniając się jednocześnie do zwiększenia świadomości na temat udziału środków Unii Europejskiej w projektach przygotowywanych w ramach RPO WZ. Wytyczne zawierają rodzaje działań informacyjno-promocyjnych a także wymagania dotyczące znaków graficznych. Zawarte są w nich także przykładowe wizualizacje materiałów informacyjnych, publikacji oraz artykułów promujących.

Zalecane jest w ramach promocji projektu prowadzenie dodatkowych akcji związanych z ważnymi etapami realizacji projektów, np. inauguracją rozpoczęcia realizacji projektu, momentem położenia kamienia węgielnego pod budowę, zakończeniem przedsięwzięcia etc. Wszystkie te wydarzenia powinny zostać podane do wiadomości możliwie najszerszemu kręgowi osób ze wskazaniem źródła wsparcia projektu. Informacje, ogłoszenia, komunikaty prasowe poświęcone projektowi powinny zostać oznaczone wymaganymi logotypami oraz wskazywać na źródło dofinansowania.

Logotypy oraz przedmiotowe wytyczne znajdują się na stronie www.rpo.wzp.pl w zakładce promocja i podzakładce: Logotypy i wytyczne. W przypadku pytań proszę o kontakt z pracownikami Biura ds. Promocji i Informacji Wydziału Zarządzania RPO.

Obowiązują od dnia publikacji na stronie internetowej

Zalaczniki:

Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013 dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ-czerwiec 2013

Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013 dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ-czerwiec 2013
rodzaj pliku : pdf

Oznaczenia zgodne ze zaktualizowanymi wytycznymi (tablica informacyjna, proporcje logotypów i naklejki promocyjne) - w formacie cdr

Oznaczenia zgodne ze zaktualizowanymi wytycznymi (tablica informacyjna, proporcje logotypów i naklejki promocyjne) - w formacie cdr
rodzaj pliku : zip

Oznaczenia zgodne ze zaktualizowanymi wytycznymi (tablica informacyjna, proporcje logotypów i naklejki promocyjne) - w formacie jpg

Oznaczenia zgodne ze zaktualizowanymi wytycznymi (tablica informacyjna, proporcje logotypów i naklejki promocyjne) - w formacie jpg
rodzaj pliku : zip

Ciąg logotypów w ustawieniu MS-WORD 97 - 2003

Ciąg logotypów w ustawieniu MS-WORD 97 - 2003
rodzaj pliku : doc

Ciąg logotypów w ustawieniu MS-WORD

Ciąg logotypów w ustawieniu MS-WORD
rodzaj pliku : docx
2013-07-01
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania