Logotypy i Wytyczne dotyczącze informacji i promocji

Obowiązki beneficjenta w zakresie stosowania nowych wytycznych dot. informacji i promocji projektu.

Pomorze ZachodniePomorze Zachodnie

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 uprzejmie przypomina, że od dnia 1 lipca 2013 r. obowiązują nowe wytyczne dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji. Zgodnie z tymi wytycznymi wszyscy beneficjenci zobowiązani są do zamieszczania w swych dokumentach, pismach i materiałach nowych logotypów województwa. Nowe logotypy i ich układ powinien być stosowany niezależnie od brzmienia postanowień umowy o dofinansowanie, w której wskazuje się na obowiązek stosowania w dokumentach m.in. herbu Województwa Zachodniopomorskiego. Z wytycznymi oraz układem nowych logotypów można zapoznać się pod adresem na stonie: www.rpo.wzp.pl/promocja i informacja/wytyczne dotyczące informacji i promocji 

W przypadku składania do IZ RPO WZ jakichkolwiek dokumentów, których wzory zostały pobrane ze strony internetowej RPO WZ przed ich aktualizacją, uprzejmie prosimy o samodzielne nanoszenie na te dokumenty nowych logotypów zgodnie ze wskazanymi wyżej wytycznymi.

2013-07-17
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania