Konkurs - Róża promocji - 2 edycja

Startuje Róża Promocji - 2.0

..

Konkurs „Róża promocji” przeznaczony jest dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, którzy przeprowadzili przynajmniej w połowie działania informacyjno-promocyjne realizowanych projektów. Nabór zgłoszeń rozpoczyna się 4 sierpnia.

Konkurs ma na celu „promocję dobrej promocji”, czyli nagrodzenie działań tych beneficjentów Programu, którzy w najciekawszy i najefektywniejszy sposób spopularyzowali swoje projekty a także najlepiej zachęcili do korzystania z ich efektów.

Kapitułę konkursu tworzą eksperci zewnętrznych od komunikacji marketingowej i wizualnej oraz public relations, a także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego i Biura Konkursu. Ocenie podlegają m.in. skuteczność i trwałość działań promocyjnych, kreacja i pomysłowość zastosowanych form, a także zasięg i koszt dotarcia.

Zwycięzcy, oprócz nagród rzeczowych otrzymają pakiet profesjonalnych działań promocyjnych, jak artykuł sponsorowany w dzienniku regionalnym, prezentację w albumie przedstawiającym najlepsze praktyki promocji zrealizowane przez beneficjentów RPO WZ, umieszczenie opisów zwycięskich działań promocyjnych na stronach internetowych organizatora, patronów oraz Biura Konkursu (Wydawnictwo Smartlink), a także prezentację na konferencji podsumowującej konkurs.

Na stronie www.rozapromocji.pl dostępne są wszelkie niezbędne informacje o konkursie. Znajdują się tutaj również wszystkie dokumenty oraz interesujące porady dotyczące efektywnej promocji projektów oraz poprawnego przygotowania zgłoszenia do konkursu.

Na pytania w sprawie konkursu odpowiadają:

Dorota Bonk-Hammermeister i Piotr Koziróg
tel. kom. 602-510-591, 605-517-004
tel./faks: 61 849 90 40 (wew. 103 i 102)
e-mail: konkurs@smartlink.pl
Biuro Konkursu „Róża promocji”
ul. Zjazd 2/4
60-653 Poznań

Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ). Prowadzeniem Biura Konkursu zajmuje się firma Smartlink Sp. z o.o., specjalizująca się w promocji Funduszy Europejskich.

Patronat medialny nad konkursem objęły Kurier Szczeciński, magazyn Brief oraz Radio Szczecin; partnerami konkursu są Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego.

2014-07-31
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania