Wiadomości zapytania ofertowe

Konkurs na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie zachodniopomorskim

..
30 września 2014 roku Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia Konkursu na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w miejscowościach: Pyrzyce, Gryfice, Szczecinek.

Nabór wniosków w Konkursie trwa od 1 do 22 października 2014 r. Szczegóły dotyczące składania wniosków znajdują się w załączonym Regulaminie Konkursu na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich należących do Sieci PIFE w województwie zachodniopomorskim.

Miejsce składania dokumentacji.

Formularz Wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Zarządzania Strategicznego

ul. Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

w terminie do dnia 22 października 2014 roku, do godziny 15.00 (decyduje data wpływu wniosku).

Wniosek należy złożyć w zapieczętowanej kopercie, która musi być opatrzona następującym sformułowaniem: “Konkurs na prowadzenie LPI w podregionie …….. Nie otwierać przed 22 października 2014 r.”.

Termin rozstrzygnięcia konkursu.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to listopad 2014 roku.

Informacje dodatkowe.

Pytania w sprawie konkursu prosimy kierować na adres e-mail: kmisniakiewicz@wzp.pl lub telefonicznie pod numer telefonu: 91 432 94 37.

Zalaczniki:

Regulamin Konkursu dotacji na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich należących do Sieci PIFE w województwie zachodniopomorskim

Regulamin Konkursu dotacji na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich należących do Sieci PIFE w województwie zachodniopomorskim
rodzaj pliku : pdf

Załącznik 1 - Formularz wniosku

Załącznik 1 - Formularz wniosku o przyznanie dotacji na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich należących do Sieci PIFE w województwie zachodniopomorskim
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu Wniosek Nr …….. KARTA OCENY FORMALNEJ

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu Wniosek Nr …….. KARTA OCENY FORMALNEJ
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu Regulamin Pracy Komisji Konkursowej

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu Regulamin Pracy Komisji Konkursowej
rodzaj pliku : pdf

Załącznik nr 4 - STANDARDY FUNKCJONOWANIA SIECI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Funduszy Europejskich

Załącznik nr 4 - STANDARDY FUNKCJONOWANIA SIECI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Funduszy Europejskich
rodzaj pliku : pdf

Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu System wskaźników dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu System wskaźników dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
rodzaj pliku : pdf

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu ZAKRES ZADAŃ ZWIAZANYCH Z PROWADZENIEM SIECI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu ZAKRES ZADAŃ ZWIAZANYCH Z PROWADZENIEM SIECI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM
rodzaj pliku : pdf

Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu Analiza Profilu Klienta

Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu Analiza Profilu Klienta
rodzaj pliku : pdf

Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu Zasady kwalifikowania wydatków

Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu Zasady kwalifikowania wydatków
rodzaj pliku : pdf

Załącznik nr 9 UMOWA DOTACJI NA PROWADZENIE LOKALNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO

Załącznik nr 9 UMOWA DOTACJI NA PROWADZENIE LOKALNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO
rodzaj pliku : pdf

Załącznik nr 10.1 do Regulaminu konkursu Raport merytoryczny z wykonania Umowy

Załącznik nr 10.1 do Regulaminu konkursu Raport merytoryczny z wykonania Umowy
rodzaj pliku : docx

Załącznik 10.3 - Wniosek o rozliczenie dotacji celowej

Załącznik 10.3 - Wniosek o rozliczenie dotacji celowej
rodzaj pliku : xls
2014-10-01
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania