Konferencje, szkolenia, spotkania informacyjne

Spotkanie informacyjne pn. „Możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem funduszu pożyczkowego Jeremie”

..
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach we współpracy z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne „Możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem funduszu pożyczkowego Jeremie”.

Informacje o spotkaniu

Termin:

18 marca 2015 r., godz.: 11:00 – 13:30
.

Miejsce spotkania:

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce, sala nr 12 (parter)

Cel spotkania:

• omówienie oferty Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Pyrzycach.

• przedstawienie informacji o możliwościach uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiejze szczególnym uwzględnieniem funduszu pożyczkowego Jeremie.

Jak zapisać się na spotkanie?

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (za pomocą komputera bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go poprzez e-mail na adres: lpi@pyrzyce.pl lub zgłoszenie swojego uczestnictwa pod numerem telefonu: 91 88 11 302; 91 88 11 303.

Uwaga!

W przypadku osób niepełnosprawnych, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę. Informacje na temat spotkania dostępne są pod nr telefonu: 91 88 11 302; 91 88 11 303.

Uczestnicy spotkania

Na spotkanie zapraszamy mieszkańców Powiatu Pyrzyckiego.

Program spotkania

1. Rejestracja uczestników i rozpoczęcie spotkania

2. Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich – oferta Lokalnego Punktu Informacyjnego w Pyrzycach. .

3. Możliwości pozyskania funduszy unijnych z programów operacyjnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

4. Przedstawienie fundusz pożyczkowego Jeremie.

5. Konsultacje indywidulane.

Zalaczniki:

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy
rodzaj pliku : docx
2015-03-09
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania