Konferencje, szkolenia, spotkania informacyjne

Spotkanie informacyjne pn. „Perspektywa finansowa 2014-2020 w kontekście nowych programów operacyjnych”

..
Zajawka: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne „Perspektywa finansowa 2014-2020 w kontekście nowych programów operacyjnych”.

Termin:

14 marca 2015 r., godz.: 15:30 – 18:00

Miejsce spotkania:

Wiejski dom kultury w Tetyniu, Tetyń 64, 74-205 Tetyń.

Cel spotkania:

• omówienie oferty Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Pyrzycach.

• przedstawienie informacji o możliwościach uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej

Jak zapisać się na szkolenie?

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (za pomocą komputera bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go poprzez e-mail na adres: lpi@pyrzyce.pl lub zgłoszenie swojego uczestnictwa pod numerem telefonu: 91 88 11 302; 91 88 11 303.

Uwaga!

W przypadku osób niepełnosprawnych, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę. Informacje na temat spotkania dostępne są pod nr telefonu: 91 88 11 302; 91 88 11 303.

Uczestnicy spotkania

Na spotkanie zapraszamy mieszkańców Gminy Kozielice.

Program spotkania

1. Rejestracja uczestników i rozpoczęcie spotkania.

2. Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich – oferta Lokalnego Punktu Informacyjnego w Pyrzycach.

3. Możliwości pozyskania funduszy unijnych z programów operacyjnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

4. Konsultacje indywidulane.

Zalaczniki:

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy
rodzaj pliku : docx
2015-03-10
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania