Logotypy i Wytyczne dotyczącze informacji i promocji

NIEAKTUALNE / Wytyczne dotyczące prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych oraz oznakowania projektów realizowanych w ramach RPO WZ.

Na mocy uchwały nr 1414/10 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 5 sierpnia 2010 r., zostały zaktualizowane Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013 dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ.

Zaktualizowane Wytyczne dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji mają za zadanie pomóc beneficjentom w realizacji działań promocyjnych i informacyjnych, przyczyniając się jednocześnie do zwiększenia świadomości na temat udziału środków Unii Europejskiej w projektach przygotowywanych w ramach RPO WZ. Wytyczne zawierają rodzaje działań informacyjno-promocyjnych a także wymagania dotyczące znaków graficznych. Zawarte są w nich także przykładowe wizualizacje materiałów informacyjnych, publikacji oraz artykułów promujących.

W treści oraz w strukturze wytycznych wprowadzono zmiany, których celem jest uproszczenie zasad prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych przez beneficjentów RPO WZ.

Poniżej znajdą Państwo zaktualizowane Wytyczne oraz wszystkie wizualizacje w nich zawarte w plikach otwartych oraz JPG.

Znaki graficzne znajdują się na stronie www.rpo.wzp.pl w zakładce Informacja i promocja/Logotypy i wytyczne.

Zalaczniki:

Ciąg obowiazkowych logotypów - strona 3

Ciąg obowiązkowych logotypów
rodzaj pliku : zip

Tablica informacyjna - strona 6

Tablica informacyjna
rodzaj pliku : zip

Naklejka nr 1 - strona 8

Naklejka nr 1
rodzaj pliku : zip

Naklejka nr 2 - strona 8

Naklejka nr 2
rodzaj pliku : zip

Naklejka nr 3 - strona 8

Naklejka nr 3
rodzaj pliku : zip

Naklejka nr 4 - strona 9

Naklejka nr 4
rodzaj pliku : zip

Plakat pionowy - strona 10

Plakat pionowy
rodzaj pliku : zip

Plakat poziomy - strona 10

Plakat poziomy
rodzaj pliku : zip

Roll - up - strona 11

Roll - up
rodzaj pliku : zip

Certyfikat - strona 11

Certyfikat
rodzaj pliku : zip

Ulotka - strona 12

Ulotka
rodzaj pliku : zip

Prezentacja Power Point - strona 13

Prezentacja Power Point
rodzaj pliku : zip

Opaska promocyjna - strona 13

Opaska promocyjna
rodzaj pliku : zip
2010-08-12
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania