Suplementy do umów o dofinansowanie

2009-12-22
więcej
2009-12-08
więcej
2009-11-24
więcej
2009-11-24
więcej
2009-11-09
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 5.2.1. oraz 6.2.1 - w trybie dotyczącym projektów indywidualnych

2009-11-06
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 7.1.3 „Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo gimnazjalne”

2009-10-12
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 7.3.2 „Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia”

2009-10-12
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie oraz do umowy o współpracy w ramach poddziałania 1.3.2 „Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym”

2009-10-05
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.3 „Inwestycje MSP w nowe technologie w ramach RPO WZ

2009-09-23
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa

2009-08-18
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałań 5.1.1 Infrastruktura turystyki i 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym – tryb konkursowy

2009-08-11
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałań 5.1.1 Infrastruktura turystyki i 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym – tryb konkursowy

2009-08-11
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałań 5.1.1 Infrastruktura turystyki i 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym

2009-07-01
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałań 5.1.1 Infrastruktura turystyki i 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym

2009-07-01
więcej

Wydłużenie terminu przeznaczonego na podpisanie umów o dofinansowanie 5 projektów złożonych w ramach konkursu dotyczącego Poddziałania 1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa RPO WZ

2009-06-30
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 7.3.1 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia

2009-06-02
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 7.2 Infrastruktura sportowa

2009-05-22
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.1 Specjalistyczne doradztwo dla MSP

2009-05-03
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa

2009-03-04
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałań 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa

2009-03-04
więcej
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania