Inne komunikaty

Informacja na temat terminu sporządzania Sprawozdań dotyczących trwałości projektu zrealizowanego w ramach RPO WZ na lata 2007 - 2013

Szanowni Państwo,

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013, pragnie poinformować, iż ujednolica termin składania przez wszystkich Beneficjentów pierwszych sprawozdań i wyznacza jego termin złożenia do 31 marca 2013 r. Termin ten obowiązywał będzie wszystkich Beneficjentów a nie jak wskazano w poprzedniej informacji tylko poszczególne grupy. Każde kolejne sprawozdanie wypełniane będzie również do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego za rok poprzedni.

Ponadto informujemy, iż dla wszystkich Beneficjentów będzie dostępna wersja on-line.

Jednocześnie w związku z toczącymi się pracami nad Sprawozdaniem w wersji on-line spowodowanymi dążeniem do maksymalnego uproszczenia jego formy, IZ RPO WZ obliguje się do poinformowania Beneficjentów o momencie, w którym przedmiotowe sprawozdanie będzie możliwe do wypełnienia.

2012-09-27
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania