Dokumentacja i wytyczne realizacji projektów

2016-02-18
więcej
2015-07-31
więcej
2015-05-08
więcej

Nowelizacja „Taryfikatora” korekt finansowych.

2014-06-13
więcej

Podręcznik realizacji projektów w ramach RPO WZ 2007-2013

2013-12-13
więcej

Aktualizacja instrukcji wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7

2013-10-30
więcej

Podręcznik dla Beneficjentów RPO WZ 2007-2013 w zakresie udzielania zamówień (stan prawny: czerwiec 2013 r.)

2013-09-20
więcej

Wzory list sprawdzających

2013-07-26
więcej

Poradnik dla Beneficjentów z zakresu kwalifikowalności VAT w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

2013-03-25
więcej

Nowy „Taryfikator” korekt finansowych

2013-02-15
więcej

Przedłużenie terminu przeznaczonego na rozpatrywanie protestów

2012-11-09
więcej

Aktualizacja instrukcji wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7

2012-08-29
więcej

Aktualizacja instrukcji wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7

2012-07-19
więcej

Aktualizacja instrukcji wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7

2012-06-28
więcej

Nowy wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT

2012-06-19
więcej

Uszczegółowienie tzw. „Taryfikator” stosowanego przy nakładaniu korekt finansowych

2012-05-07
więcej

Aktualizacja list sprawdzających

2012-04-23
więcej

Nowe zasady zwrotów należności w ramach RPO WZ

2012-03-13
więcej

Aktualizacja instrukcji wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7

2012-02-16
więcej

Wytyczne dla Beneficjentów ubiegających się o przekazanie części przyznanego dofinansowania w formie zaliczki

2012-02-16
więcej

Aktualizacja instrukcji wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7

2012-01-16
więcej

Beneficjenci RPO WZ – aktualizacja oświadczeń o kwalifikowalności VAT

2011-12-23
więcej

Podręcznik realizacji RPO WZ na lata 2007-2013

2011-11-28
więcej

Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wynagrodzeń dla Beneficjentów realizujących przedsięwzięcia w ramach RPO WZ

2011-11-16
więcej

Aktualizacja instrukcji wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7

2011-10-20
więcej

Aktualizacja instrukcji wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7

2011-09-29
więcej

Aktualizacja Wytycznych dla Beneficjentów ubiegających się o przekazanie części przyznanego dofinansowania w formie zaliczki – 29.09.2011

2011-09-29
więcej

Obowiązek przekazywania wyników kontroli i audytów

2011-08-29
więcej

Aktualizacja instrukcji wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7

2011-08-08
więcej

Oświadczenie o statusie MŚP – obliczanie Rocznych Jednostek Roboczych (RJR)

2011-08-03
więcej

NIEAKTUALNE / Wniosek o płatność - wzór listy sprawdzającej

2011-06-24
więcej

NIEAKTUALNE / Kontrola projektów - wzory list sprawdzających

2011-06-24
więcej

Aktualizacja instrukcji wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7

2010-11-09
więcej

Aktualizacja instrukcji wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7.

2010-08-28
więcej

Aktualizacja instrukcji wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7.

2010-05-06
więcej

Aktualizacja instrukcji wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7.

2010-03-26
więcej
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania