Wytyczne, interpretacje, uproszczenia

Aktualizacja Wytycznych dla Beneficjentów ubiegających się o przekazanie części przyznanego dofinansowania w formie zaliczki – 01.07.2011

W załączeniu zaktualizowane Wytyczne dla Beneficjentów ubiegających się o przekazanie części przyznanego dofinansowania w formie zaliczki. Opublikowane w dniu 27 maja 2011 r. wytyczne obowiązują od dnia 01 czerwca 2011 r. i dotyczą wszystkich Beneficjentów, którzy po tym terminie wystąpią z wnioskiem o zaliczkę lub z wnioskiem rozliczającym otrzymaną wcześniej zaliczkę. Zmiana wprowadzona 04 lipca 2011 r. obejmuje sposób opisywania przelewów ze zwrotami środków otrzymanych w ramach zaliczki wraz z przykładem. Pozostałe zapisy Wytycznych nie uległy zmianie.

Zalaczniki:

Wytyczne dla Beneficjentów ubiegających się o przekazanie części przyznanego dofinansowania w formie zaliczki

Wytyczne dla Beneficjentów ubiegających się o przekazanie części przyznanego dofinansowania w formie zaliczki - lipiec 2011
rodzaj pliku : doc
2011-07-04
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania