Wytyczne, interpretacje, uproszczenia

Zwroty zaliczek w ramach RPO WZ

W związku z pojawiającymi się problemami z identyfikacją zwrotów przez Bank Gospodarstwa Krajowego IZ RPO zwraca się z prośbą o umieszczanie w tytule zwrotu następujących danych:

1. Numer projektu

2. Data i kwota otrzymanej z BGK płatności

3. Informacja czy zwracane środki dotyczą należności głównej czy odsetek. Jeśli odsetek, to należy określić ich rodzaj: karne(jak dla zaległości podatkowych) lub bankowe

4. Klasyfikacje budżetową („kb: 34-75861-2007” – dla poddziałań 1.3.1 oraz 1.3.2 lub „kb: 34-75861-6207” – dla pozostałych poddziałań)

5. Ewentualny numer decyzji, o której mowa w art. 207 uofp – jeżeli dotyczy

Przykład:

RPZP.01.01.01-32-001/10;otrz:04.05.2011
-1000000,00; zwrot: ng-500000,00
ods-10500,00(karne) i 1002,41(bankowe)
kb: 34-75861-6207

2011-06-29
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania