Wytyczne, interpretacje, uproszczenia

Kolejne uproszczenia w ramach poddziałania 1.3.2 wdrożone

Miło nam poinformować, że pod koniec czerwca br Instytucja Zarządzająca RPO WZ wdrożyła następujące usprawnienia dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udziału w branżowych misjach gospodarczych:

1. Zmniejszono zakres Wniosku o dofinansowanie udziału w misji gospodarczej;

2. Zmniejszono liczbę dokumentów składanych jako suplementy do Umowy o dofinansowanie branżowej misji gospodarczej;

3. Zmieniono zapisy wzoru Umowy o współpracy z Organizatorem misji oraz Umów o dofinansowanie, które umożliwią prowadzenie kontroli projektów w siedzibie organizatora, zamiast u poszczególnych przedsiębiorców uczestniczących w misji.

Szczegółowe informacje na temat zmian znajdują się w zakładce:

http://www.rpo.wzp.pl/rpo/nabory_w_trybie_konkursowym_-_2010/p-r-m-a-9769/1_3_2_promocja_przedsiebiorstw_w_wymiarze_miedzynarodowym.htm

Ponadto w związku z przyjęciem przez Zachodniopomorski Komitet Monitorujący zmian w kryteriach oceny projektów składanych w ramach poddziałania 1.3.2 Instytucja Zarządzająca RPO WZ planuje na przełomie lipca i sierpnia uruchomić nowy konkurs zamykając jednocześnie dotychczasowy nabór wniosków, co pozwoli na wprowadzenie dalszych ułatwień dla przedsiębiorców sięgających po dofinansowanie udziału w targach o międzynarodowym charakterze lub branżowych misjach gospodarczych. Kluczowe zmiany, które zostaną wprowadzone w nowym konkursie:

- Przedsiębiorcy, którzy nie są zobowiązani do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości, nie będą musieli składać do Wniosku o dofinansowanie załącznika nr 5 Dokumenty potwierdzające sytuację finansową Wnioskodawcy;

-W trakcie prac Komisji Oceniającej Projekty nie będzie weryfikowana zdolność finansowa Wnioskodawcy;

-Wprowadzony zostanie III typ projektów „Organizacja misji gospodarczej”, w ramach którego dotacja na pokrycie kosztów branżowej misji gospodarczej będzie przekazywana organizatorowi misji na podstawie jednego wniosku o dofinansowanie, bez konieczności składania osobnych wniosków przez każde przedsiębiorstwo – uczestnika misji, a następnie Organizator misji będzie udzielał wsparcia mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom na udział w misji w formie pomocy de minimis.

2011-07-04
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania