Wytyczne, interpretacje, uproszczenia

Obowiązek przekazywania wyników kontroli i audytów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym WZ 2007-2013 przypomina, iż zgodnie z zapisem §13 ust. 6 umowy o dofinansowanie - W przypadku przeprowadzenia kontroli lub audytów Projektu przez inne podmioty niż Instytucja Zarządzająca RPO WZ, Beneficjent zobowiązuje się przekazać niezwłocznie Instytucji Zarządzającej RPO WZ wyniki kontroli lub audytu, zalecenia pokontrolne lub inne równoważne dokumenty.

2011-08-29
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania