Wytyczne, interpretacje, uproszczenia

Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wynagrodzeń dla Beneficjentów realizujących przedsięwzięcia w ramach RPO WZ

IZ RPO WZ 2007-2013 przedstawia Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wynagrodzeń dla Beneficjentów realizujących przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 w celu ułatwienia rozliczania we Wnioskach Beneficjenta o Płatność wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu.

Zalaczniki:

Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wynagrodzeń dla Beneficjentów

Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wynagrodzeń dla Beneficjentów realizujących przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013
rodzaj pliku : doc
2011-11-16
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania