Podręcznik realizacji

Podręcznik realizacji RPO WZ na lata 2007-2013

Podręcznik realizacji RPO WZ 2007-2013 został przygotowany przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ w celu zapoznania potencjalnych Beneficjentów z procesem realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Podręcznik zawiera niezbędne informacje dotyczące projektu po jego zatwierdzeniu i obejmuje etapy począwszy od podpisania umowy o dofinansowanie projektu/wydania decyzji o dofinansowanie projektu, zabezpieczenia jego prawidłowej realizacji, rozliczania projektu, procedury monitorowania i kontroli projektu, skończywszy na obowiązkach Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do opinii publicznej oraz ostatecznym zakończeniu realizacji projektu.

Wszelkie uwagi do niniejszego opracowania prosimy kierować na adres procedury@wzp.pl.

Zalaczniki:

Podręcznik realizacji RPO WZ na lata 2007-2013, wersja 3/2011

Podręcznik realizacji RPO WZ na lata 2007-2013, wersja 3/2011
rodzaj pliku : pdf
2011-11-28
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania