Wytyczne, interpretacje, uproszczenia

Beneficjenci RPO WZ – aktualizacja oświadczeń o kwalifikowalności VAT

Zgodnie z zapisami umów/decyzji/porozumień dotyczących dofinansowania projektów Beneficjenci, którzy we wniosku o dofinansowanie wskazali podatek VAT jako kwalifikowalny, raz do roku przez cały okres realizacji i okres trwałości projektu (3 lub 5 lat od zakończenia realizacji), powinni złożyć oświadczenie, że podatek od towarów i usług dla projektu jest kwalifikowalny. Oświadczenie zgodne ze wzorem (dokument w załączeniu) należy złożyć do IZ RPO WZ najpóźniej do 31 grudnia.

Zalaczniki:

Oświadczenia o kwalifikowalności VAT

Oświadczenia o kwalifikowalności VAT
rodzaj pliku : doc
2011-12-23
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania