Wytyczne, interpretacje, uproszczenia

Uszczegółowienie tzw. „Taryfikator” stosowanego przy nakładaniu korekt finansowych

Uprzejmie informujemy, iż Instytucja Zarządzająca RPO WZ przyjęła Aneks nr 1 do dokumentu pn. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”, tzw. Taryfikatora, który to uszczegóławia zapisy obowiązującego dokumentu.

Przedmiotowy dokument zawiera wyrażone procentowo wielkości korekt finansowych przypisane konkretnym rodzajom naruszeń prawa zamówień publicznych i ma służyć koordynacji oraz ujednoliceniu sposobu postępowania w przypadku wykrycia naruszeń przepisów prawa zamówień publicznych.

Zalaczniki:

Aneks nr 1 do dokumentu pn. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”, tzw. Taryfikatora pn. Taryfikator uszczegóławiający IZ RPO WZ

Aneks nr 1 do dokumentu pn. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”, tzw. Taryfikatora pn. Taryfikator uszczegóławiający IZ RPO WZ
rodzaj pliku : pdf
2012-05-07
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania