Instrukcja wypełniania wniosków o płatność

Aktualizacja instrukcji wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7

W załączeniu Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7. (wersja - 4.1) wraz z Tabelą zmian.

UWAGA !

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 uprzejmie informuje, że od dnia 1 lipca 2013 r. obowiązują nowe wytyczne dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji.

Zgodnie z tymi wytycznymi wszyscy beneficjenci zobowiązani są do zamieszczania w swych dokumentach, pismach i materiałach nowych logotypów województwa. Nowe logotypy i ich układ powinien być stosowany niezależnie od brzmienia postanowień umowy o dofinansowanie, w której wskazuje się na obowiązek stosowania w dokumentach m.in. herbu Województwa Zachodniopomorskiego.

Z wytycznymi oraz układem nowych logotypów można zapoznać się na stronie: www.rpo.wzp.pl/promocja i informacja/wytyczne dotyczące informacji i promocji

W przypadku składania do IZ RPO WZ jakichkolwiek dokumentów, których wzory zostały pobrane ze strony internetowej RPO WZ przed ich aktualizacją, uprzejmie prosimy o samodzielne nanoszenie na te dokumenty nowych logotypów zgodnie ze wskazanymi wyżej wytycznymi

Zalaczniki:

Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013

Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013
rodzaj pliku : pdf

Tabela zmian - wersja 4.1

Tabela zmian - wersja 4.1
rodzaj pliku : doc
2012-08-29
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania