Wytyczne, interpretacje, uproszczenia

Poradnik dla Beneficjentów z zakresu kwalifikowalności VAT w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

W oparciu o Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz dokumenty programowe Instytucja Zarządzająca RPO WZ opracowała Poradnik dla Beneficjentów z zakresu kwalifikowalności VAT w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Celem niniejszego poradnika jest udzielenie wskazówek Beneficjentom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 kiedy podatek VAT ujęty w wydatkach projektu, może być uznany za koszt kwalifikowalny i tym samym podlegać współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przeprowadzenie procedury opisanej w opracowaniu powinno pomóc Beneficjentom w udzieleniu odpowiedzi na pytania dotyczące zasadności uzyskania wsparcia ze środków unijnych w zakresie podatku VAT.

Zalaczniki:

Poradnik dla Beneficjentów z zakresu kwalifikowalności VAT w projektach realizowanych w ramach RPO WZ.

Poradnik dla Beneficjentów z zakresu kwalifikowalności VAT w projektach realizowanych w ramach RPO WZ.
rodzaj pliku : pdf
2013-03-25
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania