Wzory list sprawdzających

Wzory list sprawdzających

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 informuje, iż w związku z wprowadzeniem nowych Wytycznych dotyczących informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ zmianie uległy wzory list sprawdzających. Załączniki:

1. Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7

2. Lista sprawdzająca do kontroli projektów z zakresu finansów

3. Lista sprawdzająca poprawność zastosowania ustawy PZP

4. Szczegółowa lista sprawdzająca zagadnienia stosowania ustawy PZP 5. Lista sprawdzająca do kontroli projektów z zakresu merytorycznego

Zalaczniki:

1. Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7

1. Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7
rodzaj pliku : pdf

2. Lista sprawdzająca do kontroli projektów z zakresu finansów

2. Lista sprawdzająca do kontroli projektów z zakresu finansów
rodzaj pliku : pdf

3. Lista sprawdzająca poprawność zastosowania ustawy PZP

3. Lista sprawdzająca poprawność zastosowania ustawy PZP
rodzaj pliku : pdf

4. Szczegółowa lista sprawdzająca zagadnienia stosowania ustawy PZP

4. Szczegółowa lista sprawdzająca zagadnienia stosowania ustawy PZP
rodzaj pliku : pdf

5. Lista sprawdzająca do kontroli projektów z zakresu merytorycznego

5. Lista sprawdzająca do kontroli projektów z zakresu merytorycznego
rodzaj pliku : pdf
2013-07-26
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania