Podręcznik zamówień

Podręcznik dla Beneficjentów RPO WZ 2007-2013 w zakresie udzielania zamówień (stan prawny: czerwiec 2013 r.)

Instytucja Zarządzająca RPO WZ informuje, iż został opracowany Podręcznik dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w zakresie udzielania zamówień. Wydanie podręcznika wynika z potrzeby wsparcia beneficjentów Programu podczas realizacji zamówień przeprowadzonych w związku z dofinansowanym projektem. Przedmiotem podręcznika są kwestie dotyczące zastosowania w procesie realizacji zamówień przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (pzp), jak również ustawy o finansach publicznych w przypadku zamówień wyłączonych spod rygorów ustawy pzp. Dokument przedstawia także problemowe kwestie interpretacyjne w zakresie stosowania zapisów ustawy pzp. Dodatkowo opisana została kwestia wymierzania korekt finansowych w przypadku wykrycia poszczególnych nieprawidłowości w zakresie udzielania zamówień przy realizacji projektów.

Zalaczniki:

Podręcznik dla Beneficjentów RPO WZ 2007-2013 w zakresie udzielania zamówień (stan prawny: czerwiec 2013 r.).

Podręcznik dla Beneficjentów RPO WZ 2007-2013 w zakresie udzielania zamówień (stan prawny: czerwiec 2013 r.).
rodzaj pliku : pdf
2013-09-20
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania