Podręcznik realizacji

Podręcznik realizacji projektów w ramach RPO WZ 2007-2013

Podręcznik realizacji projektów w ramach RPO WZ 2007-2013 został przygotowany przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ w celu zapoznania potencjalnych Beneficjentów z procesem realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Podręcznik zawiera niezbędne informacje dotyczące projektu po jego zatwierdzeniu i obejmuje etapy począwszy od podpisania umowy o dofinansowanie projektu, poprzez rzeczową realizację projektu, monitorowanie i kontrolę prawidłowej realizacji umowy, a skończywszy na wykonywaniu obowiązków Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do opinii publicznej i ostatecznym rozliczeniu projektu.

Wszelkie uwagi do niniejszego opracowania prosimy kierować na adres procedury@wzp.pl.

Zalaczniki:

Podręcznik realizacji projektów w ramach RPO WZ 2007-2013 – wersja 4/2013

Podręcznik realizacji projektów w ramach RPO WZ 2007-2013 – wersja 4/2013
rodzaj pliku : pdf
2013-12-13
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania