Trwałość projektu

Sprawozdanie z trwałości projektu za rok 2014 oraz aktualizacja dokumentów.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 przypomina, że zgodnie z Wytycznymi do monitoringu i kontroli trwałości projektu… beneficjenci, których projekty znajdują się w okresie zachowania trwałości (3 bądź 5 lat), są zobowiązani w terminie do 31 marca 2015 r. do opublikowania w Serwisie Beneficjenta sprawozdania z trwałości za rok 2014.

IZ RPO WZ informuje jednocześnie o dokonaniu aktualizacji instrukcji wypełnienia sprawozdania. Zmiany zostały opisane w Rejestrze zmian załączonym poniżej. Aktualne wersje dokumentów są dostępne w zakładce Wdrażanie programu/Realizacja projektów/Trwałość projektu/Dokumenty do pobrania oraz pod wiadomością Wzór sprawozdania z trwałości projektu wraz z instrukcją wypełniania oraz Wytyczne określające zasady monitorowania i kontroli projektów w okresie trwałości w zakładce Trwałość projektu.

UWAGA: wprowadzane zmiany nie powodują konieczności ponownego wypełnienia sprawozdania przez beneficjentów, którzy już opublikowali sprawozdanie za 2014 r. w Serwisie Beneficjenta.

Zalaczniki:

1. Rejestr zmian (luty 2015 r.)

1. Rejestr zmian (luty 2015 r.)
rodzaj pliku : pdf
2015-03-21
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania