Wytyczne, interpretacje, uproszczenia

Wytyczne dotyczące dochodów incydentalnych

Instytucja Zarządzająca RPO WZ 2007-2013 przedstawia aktualne Wytyczne dotyczące dochodów incydentalnych w projektach współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013

Wytyczne te regulują prawa i obowiązki beneficjentów związane z możliwością powstania w projekcie dochodu incydentalnego, w tym przewidują obowiązek składania informacji o uzyskiwanych dochodach incydentalnych w okresie trwałości projektu.

Zalaczniki:

Wytyczne dotyczące dochodów incydentalnych w projektach współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013

Wytyczne dotyczące dochodów incydentalnych w projektach współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013
rodzaj pliku : pdf
2015-05-08
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania