Wytyczne, interpretacje, uproszczenia

Wytyczne dotyczące monitorowania luki finansowej

Instytucja Zarządzajaca RPO WZ 2007-2013 przedstawia aktualne Wytyczne dotyczące monitorowania luki finansowej w projektach generujących dochód w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.

Zapisy niniejszych Wytycznych dotyczą wszystkich projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013 niezależnie od ich całkowitej wartości, kwoty dofinansowania oraz podlegania regułom pomocy publicznej/de minimis.

Zalaczniki:

Wytyczne dotyczące monitorowania luki finansowej w projektach generujących dochód w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.

Wytyczne dotyczące monitorowania luki finansowej w projektach generujących dochód w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.
rodzaj pliku : pdf
2015-05-08
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania