Arkusz zmian w projekcie przed podpisaniem umowy

Arkusz zmian w projekcie przed podpisaniem umowy

Arkusz zmian w projekcie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie stosowany jest przez wnioskodawców wszystkich działań i poddziałań RPO WZ w przypadku zamiaru zgłoszenia Instytucji Zarządzającej RPO zmiany w projekcie na etapie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Rodzaj pliku : docx

2014-01-17
pobierz

Realizacja projektów - 2014

2015-05-08
więcej
2015-05-08
więcej
2014-11-19
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowaniu w ramach poddziałania 5.1.1 Infrastruktura turystyki – konkurs nr RPOWZ/5.1.1/2014/1

2014-09-10
więcej

Suplementy do decyzji o dofinansowaniu w ramach poddziałania 5.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych – tryb systemowy

2014-09-02
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 5.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego

2014-06-24
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa– projekty z ostatecznej listy rezerwowej

2014-06-13
więcej

Nowelizacja „Taryfikatora” korekt finansowych.

2014-06-13
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom

2014-06-09
więcej

Suplementy do decyzji o dofinansowaniu w ramach podziałania 2.1.5 Wzmocnienie portów morskich i rzecznych

2014-05-28
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach działania 2.3 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej 2

2014-05-21
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach działania 4.1 RPO WZ 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią – konkurs nr RPOWZ/4.1/2013/1

2014-05-15
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie – projekty z ostatecznej listy rezerwowej

2014-05-07
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach działania 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e-usług

2014-04-25
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie - poddziałanie 7.3.1 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia

2014-04-17
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 6.2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym

2014-03-26
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach działania 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią

2014-02-21
więcej

Suplementy do umowy o dofinansowanie w ramach działania 6.3 RPO WZ Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym

2014-01-17
więcej

Poradnik dla Beneficjentów z zakresu kwalifikowalności VAT w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

2013-03-25
więcej

Nowy „Taryfikator” korekt finansowych

2013-02-15
więcej

Przedłużenie terminu przeznaczonego na rozpatrywanie protestów

2012-11-09
więcej

Nowy wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT

2012-06-19
więcej
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania