Oś 6. Działania i poddziałania

DZIAŁANIE 6.1 INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA NA OBSZARZE METROPOLITALNYM

Poddziałanie 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym

Poddziałanie 6.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych na obszarze metropolitalnym

DZIAŁANIE 6.2 WZROST ATRAKCYJNOŚCI KULTURALNEJ NA OBSZARZE METROPOLITALNYM

Poddziałanie 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym

Poddziałanie 6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym

DZIAŁANIE 6.3 ŚCIEŻKI ROWEROWE NA OBSZARZE METROPOLITALNYM

DZIAŁANIE 6.4 ZINTEGROWANY SYSTEM TRANSPORTU PUBLICZNEGO NA OBSZARZE METROPOLITALNYM

DZIAŁANIE 6.5 INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE NA OBSZARZE METROPOLITALNYM

DZIAŁANIE 6.6 REWITALIZACJA NA OBSZARZE METROPOLITALNYM

Poddziałanie 6.6.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym

Poddziałanie 6.6.2 Inicjatywa JESSICA na obszarze metropolitalnym

Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania