Wiadomości - Regionalny Program Operacyjny

Aktualna wersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

25 września 2013 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 1600/13 w sprawie zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

W ramach wprowadzonych modyfikacji przesunięto:

1) 794 000 euro z 44 KI Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi do 39 KI Energia odnawialna: wiatrowa,

2) 1 600 000 euro z 44 KI Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi do 53 KI Zapobieganie zagrożeniom naturalnym i technologicznym (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami),

3) 582 000 euro z 45 KI Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną do 39 KI Energia odnawialna: wiatrowa,

4) 632 000 euro z 45 KI Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną do 40 KI Energia odnawialna: słoneczna,

5) 744 000 euro z 46 KI Oczyszczanie ścieków do 40 KI Energia odnawialna: słoneczna,

6) 1 376 000 euro z 46 KI Oczyszczanie ścieków do 42 KI Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermalna i pozostałe,

7) 1 550 000 euro z 61 KI Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich do 57 KI Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych,

8) 1 550 000 euro z 78 KI Infrastruktura mieszkalnictwa do 57 KI Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych,

9) 1 900 000 euro z 59 KI Rozwój infrastruktury kultury do 57 KI Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych,

10) 625 000 euro z 28 KI Inteligentne systemy transportu do 24 KI Ścieżki rowerowe.

W związku z powyższym modyfikacjom uległ Załącznik nr 3 Indykatywny podział wkładu wspólnotowego według kategorii interwencji oraz Załącznik nr 4 Indykatywny podział środków EFRR na kategorie interwencji w zestawieniu wydatków na realizację celów Strategii Lizbońskiej w RPO WZ (w euro) do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Zalaczniki:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 - Stan na dzień 25 września 2013 r.
rodzaj pliku : pdf
2013-10-01
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania