Wiadomości - Regionalny Program Operacyjny

Aktualizacja Załącznika nr 6 do RPO WZ 2007-2013

Dnia 19 grudnia 2013 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 2196/13 sprawie przyjęcia zaktualizowanego załącznika nr 6 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 - Wykaz gmin oraz kryteria podziału określające obszary o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Załącznik nr 6 do RPO WZ 07-13 pn. Wykaz gmin oraz kryteria podziału określające obszary o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej jest jednym z elementów systemu realizacji RPO WZ, który poprzez przyznawanie dodatkowych punktów projektom realizowanym na obszarze gmin wskazanych w załączniku ma na celu wspieranie ich rozwoju.

Z uwagi na zmiany zachodzące w otoczeniu społeczno-gospodarczym, na podstawie danych w odstępach dwuletnich, IZ RPO WZ dokonuje aktualizacji wykazu gmin spełniających kryteria obszaru o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. W związku z powyższym, dokonano analizy regionu, opierając się na danych Głównego Urzędu Statystycznego wg stanu na koniec 2012 roku.

W ramach analizy został przeprowadzony przegląd danych właściwych dla wszystkich gmin województwa zachodniopomorskiego pod względem wskaźników:

- wskaźnik bezrobocia długotrwałego powyżej 24 miesięcy,

- dochód własny budżetów gmin na 1 mieszkańca.

Na tej podstawie dokonano aktualizacji Załącznika nr 6 Wykaz gmin oraz kryteria podziału określające obszary o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej.

W rezultacie, w zaktualizowanym Załączniku, znalazło się dwadzieścia siedem gmin, czyli o siedem więcej niż dotychczas.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym Załącznikiem nr 6 do RPO WZ.

Zalaczniki:

Załącznik 6 do RPO WZ

Załącznik 6 do RPO WZ
rodzaj pliku : docx

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 - Stan na dzień 25 września 2013 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 - Stan na dzień 25 września 2013 r.
rodzaj pliku : pdf
2013-12-31
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania