Wiadomości - Regionalny Program Operacyjny

Aktualna wersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

30 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 752/14 przyjął zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

W ramach przedmiotowych zmian przesunięto:

1) 1 666 905 euro z 3 KI Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między małymi a średnimi przedsiębiorstwami (MŚP), między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami itp.) do 8 KI Inne inwestycje w przedsiębiorstwa,

2) 9 000 000 euro z 29 KI Porty lotnicze do 23 KI Drogi regionalne, lokalne

3) 637 658 euro z 24 KI Ścieżki rowerowe do 59 KI Rozwój infrastruktury kultury,

4) 119 746 euro z 75 KI Infrastruktura edukacji do 76 KI Infrastruktura ochrony zdrowia.

W związku z powyższym modyfikacjom uległ Załącznik nr 3 Indykatywny podział wkładu wspólnotowego według kategorii interwencji oraz Załącznik nr 4 Indykatywny podział środków EFRR na kategorie interwencji w zestawieniu wydatków na realizację celów Strategii Lizbońskiej w RPO WZ (w euro) do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Zalaczniki:

Aktualna wersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Aktualna wersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
rodzaj pliku : pdf
2014-05-23
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania