Wiadomości - Regionalny Program Operacyjny

Aktualna wersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

23 lipca 2014 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1254/14 przyjął zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

W skutek tego w ramach RPO WZ przesunięto:

a) do kategorii interwencji 23 Drogi regionalne, lokalne:

 202 505 euro z kategorii interwencji 25 Transport miejski,

 65 724 euro z kategorii interwencji 30 Porty i przystanie morskie,

 598 005 euro z kategorii interwencji 33 Energia elektryczna;

b) do kategorii interwencji 16 Kolej 279 972 euro z kategorii interwencji 25 Transport miejski;

c) do kategorii interwencji 53 Zapobieganie zagrożeniom naturalnym i technologicznym (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami):

 20 007 euro z kategorii interwencji 45 Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną,

 851 845 euro z kategorii interwencji 46 Oczyszczanie ścieków,

 2 039 512 euro z kategorii interwencji 44 Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi,

 197 218 euro z kategorii interwencji 47 Jakość powietrza;

d) do kategorii interwencji 85 Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola 532 970 euro z kategorii interwencji 86 Ocena, badania, ekspertyzy, informacja i komunikacja.

W związku z powyższym modyfikacjom uległ Załącznik nr 3 Indykatywny podział wkładu wspólnotowego według kategorii interwencji oraz Załącznik nr 4 Indykatywny podział środków EFRR na kategorie interwencji w zestawieniu wydatków na realizację celów Strategii Lizbońskiej w RPO WZ (w euro) do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Zalaczniki:

Aktualna wersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Aktualna wersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
rodzaj pliku : pdf
2014-08-05
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania