Wiadomości - Regionalny Program Operacyjny

Aktualna wersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Aktualna wersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 26 marca 2015 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 434/15 przyjął zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

W związku wyczerpaniem środków przeznaczonych na działanie 8.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WZ oraz poddziałanie 7.3.1. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia. w ramach niniejszego wniosku przewiduje się przesunięcie 54 506 EUR z kategorii interwencji 86. do kategorii interwencji 85. oraz 280 117 EUR z 75. kategorii interwencji do 76. kategorii interwencji.

W związku z powyższym niezbędna była aktualizacja załącznika 3. Indykatywny podział wkładu wspólnotowego według kategorii interwencji.

Przedmiotowe przesunięcia nie powodują zagrożenia nieosiągnięcia założonych w RPO WZ wskaźników produktu i rezultatu.

Zalaczniki:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
rodzaj pliku : pdf
2015-04-03
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania