Wiadomości - Regionalny Program Operacyjny

Aktualna wersja Regionalnego Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 160/16 z 2 lutego 2016 r. przyjął zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Mając na uwadze realizowane projekty w ramach RPO WZ 2007-2013 oraz końcowe stadium wdrażania programu zostały przesunięte środki finansowe pomiędzy następującymi kategoriami interwencji:

a) przesunięcie 122 767,31 euro do KI 13 Usługi i aplikacje dla obywateli z KI 10 Infrastruktura telekomunikacyjna,

b) przesunięcie 1 439 571,53 euro do KI 25 Transport miejski z:

 KI 24 Ścieżki rowerowe (297 268,11 euro),

 KI 28 Inteligentne systemy transportu (7 704,68 euro),

 KI 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych (619 503 euro),

 KI 59 Rozwój infrastruktury kulturalnej (2 950,96 euro),

 KI 78 Infrastruktura mieszkalnictwa (512 144,78 euro),

c) przesunięcie 53 739,90 euro do KI 23 Drogi regionalne/lokalne z KI 33 Energia elektryczna,

d) przesunięcie 223 136,51 euro do KI 76Infrastruktura ochrony zdrowia z KI 75 Infrastruktura systemu oświaty.

W związku z powyższym niezbędna jest modyfikacja Załącznika nr 3 Indykatywny podział wkładu wspólnotowego według kategorii interwencji oraz Załącznika nr 4 Indykatywny podział środków EFRR na kategorie interwencji w zestawieniu wydatków na realizację celów Strategii Lizbońskiej w RPO WZ (w euro) do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Zalaczniki:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 - Stan na dzień 2 lutego 2016 r.
rodzaj pliku : pdf
2016-02-26
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania