Wiadomości - Regionalny Program Operacyjny

Aktualna wersja Regionalnego Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 307/16 z 24 lutego 2016 r. przyjął zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Mając na uwadze realizowane projekty w ramach RPO WZ 2007-2013 oraz końcowe stadium wdrażania programu zostały przesunięte środki finansowe pomiędzy następującymi kategoriami interwencji:

a) 7 423,11 euro do KI 23 Drogi regionalne/lokalne z KI 33 Energia elektryczna, b) 369 929,28 euro do KI 58 Ochrona zdrowia i zachowanie dziedzictwa kulturowego z:

- KI 24 Ścieżki rowerowe (72 509,88 euro),

- KI 25 Transport miejski (36 522,86 euro),

- KI 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych (245 908,91 euro),

- KI 59 Rozwój infrastruktury kulturalnej (6 747,23 euro),

- KI 61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich (8 240,40 euro).

W związku z powyższym niezbędna jest modyfikacja Załącznika nr 3 Indykatywny podział wkładu wspólnotowego według kategorii interwencji do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Zalaczniki:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
rodzaj pliku : pdf
2016-03-25
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania