Wiadomości URPO

Uszczegółowienie RPO WZ (wersja 8.6)

3 marca 2015 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 298/15 przyjął kolejną wersję (8.6) Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

W przedmiotowym dokumencie wprowadzono następujące zmiany:

1) przesunięto 130 000 EUR z działania 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e-usług do działania 3.3 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 3.

2) zaktualizowano załącznik nr 1 do URPO WZ Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla RPO WZ w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz oznaczonymi działaniami podlegającymi zasadom cross-financing.

Zalaczniki:

USZCZEGÓŁOWIENIE RPO WZ 2007-2013 (wersja 8.6) ORAZ ZAŁĄCZNIKI

USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2007 - 2013 (wersja 8.6) ORAZ ZAŁĄCZNIKI
rodzaj pliku : zip
2015-04-01
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania