Wiadomości URPO

Uszczegółowienie RPO WZ (wersja 8.8)

22 września 2015 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1428/15 przyjął kolejną wersję (8.8) Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

W przedmiotowym dokumencie wprowadzono następujące zmiany:

  1. przesunięto 152 639 EUR z poddziałania 7.1.1 Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo wyższe oraz 33 326 EUR z poddziałania 7.1.2 Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo gimnazjalne i ponadgimnazjalne do poddziałania 7.3.1 . Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia.
  2. W związku z powyższym niezbędna była aktualizacja załącznika nr 1 do URPO WZ Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla RPO WZ w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz oznaczonymi działaniami podlegającymi zasadom cross-financing celem zapewnienia środków niezbędnych do realizacji przedmiotowych działań.

Zalaczniki:

Uszczegółowienie RPO WZ 2007 - 2013 (wersja 8.8) oraz załączniki

Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 (wersja 8.8) oraz załączniki
rodzaj pliku : zip
2015-10-09
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania