Wydarzenia

Unijna refundacja dla szczecińskiego magistratu

. .
Modernizacja gmachu szczecińskiego magistratu, dzięki której budynek zachwyca już nowym wyglądem, zrefundowana zostanie funduszami unijnymi. 500 tysięcy złotych pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Wsparcie dla Gminy Miasto Szczecin to efekt oszczędności przy realizacji innych projektów oraz pozytywnej decyzji Zarządu Województwa.

Projekt przewidywał budowę węzła cieplnego, remont elewacji, modernizację pionów sanitarnych, wykonanie hydroizolacji ścian piwnicznych i fundamentów oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Ponadto renowacja obiektu sprawiła, że stał się on wizytówką Szczecina. Kompleks gmachów magistratu należy do najbardziej reprezentacyjnych obiektów w stolicy regionu. Zlokalizowany jest na Złotym Szlaku Szczecina, w pobliżu Turystycznego Szlaku Miasta, na zamknięciu osi widokowej, pl. Grunwaldzki - aleja Jana Pawła II. Jej przedłużeniem są ciągnące się za gmachem Jasne Błonia, od których rozpoczyna się pas terenów zielonych: Park Kasprowicza i Las Arkoński. Budynek, który od czasu zakończenia II wojny światowej pełni funkcję siedziby władz miasta, został wybudowany w 1927 r. na potrzeby głównego urzędu administracyjnego Prowincji Pomorskiej. W latach 1933-1945 siedzibę miały tutaj hitlerowskie władze Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników.

Koszt całkowity renowacji wyniósł ponad 9,6 miliona złotych. Refundacja RPO WZ na lata 2007-2013 to pół miliona złotych. Projekt wpisał się w założenia 6 Osi Priorytetowej „Rozwój Funkcji Metropolitalnych”.

2016-03-01
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania